Uaireanta Oscailte Opening Hours

An Fhoireann | The Team

Buail leis an bhFoireann | Meet the Team

Donal Grogan: Owner & Pharmacist
Donald Grogan

Úinéir agus Poitigéir
Cháiligh Donald mar phoitigéir i gColáiste na Tríonóide, BÁC sa bhliain 2003 agus tá sé ag obair mar phoitigéir pobail ó shin. Tá ana-spéis aige sa spórt agus leigheas spóirt. Mar sin, tá réimse leathan tacaíochtaí garchabhrach ar fáil sa tsiopa aige.

Owner and Pharmacist

Donald qualified as a pharmacist from Trinity College Dublin in 2003 and has worked in community pharmacy ever since. He has a keen interest in sport and sports medicine. Reflecting this interest, Grogan’s pharmacy stocks a large range of first aid and supports.

Dearbhla Grogan: Owner & Pharmacist
Dearbhla Grogan

Úinéir agus Poitigéir
Cháiligh Dearbhla i gColáiste na Tríonóide, BÁC, sa bhliain 2004 agus ansin bhain sí iarchéim amach sa chógaisíocht chliniciúil. De bharr a cuid spéise sa taobh cliniciúil, d’oibrigh sí i gcógaslann pobail a bhí bainteach le tithe altranais agus ospidéil.

Owner and Pharmacist

Having graduated from Trinity College Dublin in 2004, Dearbhla went on to complete a post-graduate diploma in clinical pharmacy. With an interest in the clinical side, Dearbhla worked in a community pharmacy with links to nursing homes and hospitals.

The team at Grogan's Pharmacy